Utolsó frissítés: 2007. aug. 27.

Önéletrajz


I. Személyi adatok

Név: Szakács Sándor
Születési dátum/hely: 1950. november 22., Marosvásárhely (Târgu-Mureş), Maros megye, Románia
Lakhely: 400451 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Azuga sétány 3/29., Románia
Munkahely: docens, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Környezettudományi Tanszék (Kolozsvár)
Családi állapot: nős, három gyerek
Telefon: +40-264-547312, +40-741-534405
Elektronikus postaláda: szakacs@sapientia.ro, szakacs@k.ro

II. Tanulmányok

 • 1965-1969: középiskola, marosvásárhelyi Alexandru Papiu Ilarian Elméleti Líceum, reál tagozat.
 • 1969-1974: egyetemi tanulmányok, Bukaresti Egyetem, Geológia-Földrajz Kar, geológia szak.
 • 1991-2000: látogatás nélküli doktori képzés, Bukaresti Egyetem, Ásványtan-Kőzettan Tanszék. A PhD-cím megszerzésére 2000 júliusában került sor Magna cum laude minősítéssel. A dolgozat címe: Studiul tefrologic şi vulcanologic al tufurilor vulcanice Badenian inferioare din nord-vestul Bazinului Transilvaniei (Az északkelet Erdélyi Medence alsó bádeni korú vulkáni tufáinak tefrológiai és petrológiai vizsgálata). A dolgozat vezetője Dr. Dan Rădulescu egyetemi tanár (Bukaresti Egyetem).
 • 1999: Nemzetközi terepi vulkanológiai kurzus a Közép-Andokban, Universidad Nacional de Salta, Argentína.

III. Szakmai előrehaladás és tudományos kutatói tevékenység

 • 1974–1983: érckutató geológus, Geológiai és Geofizikai Érckutató Vállalat (Intreprinderea de Prospecţiuni Geologice şi Geofizice – IPGG), Bukarest.
 • 1983–2000: tudományos főmunkatárs, Román Földtani Intézet (Institutul Geologic al României), Bukarest
 • 2000–2001: érckutató geológus, Sociedad Contractual Minera Carola cég, Chile
 • 2001-…: tudományos főmunkatárs, Román Akadémia Geodinamikai Intézete (Institutul de Geodinamică “Sabba S. Ştefănescu”), Bukarest
 • 2002–…: óraadó tanár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia-Geológia Kar, Kolozsvár
 • 2003-2004: óraadó tanár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Környezettudományi Tanszék, Kolozsvár
 • 2004–...: óraadó tanár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Környezettudományi Kar, Élet- és Földtudományi Tanszék, Kolozsvár
 • 2004–...: docens, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Környezettudományi Tanszék, Kolozsvár

IV. Kutatási terület: vulkanológia, magmás kőzettan, geokémia, ércteleptan, általános geológia, környezetgeológia

V. Kutatási tevékenység

 • 1991-2003: Kétoldalú román-magyar Akadémiai együttműködés. Téma: A Kárpát-medence neogén vulkánosságának geokronológiai kutatása. Partner: Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete (ATOMKI), Debrecen.
 • 1991-1993: Kétoldalú román-spanyol tudományos együttműködés. Téma: A Keleti Kárpátok és a Cordillera Betica neogén vulkánosságának összehasonlító vizsgálata. Partner: Universidad Complutense de Madrid
 • 1991-1996: A Kárpát-medence legfiatalabb vulkáni megnyilvánulásának korolására irányuló kutatások a Csomád (Dél-Hargita) hegységben. Magyarországi, belga és japán kutatókkal informális keretek között végzett együttműködés.
 • 1991-1995: A Persány hegység neogén-kvarter korú alkalibazaltos vulkánosságának és a vulkanitokban található köpenyzárványok tanulmányozása informális nemzetközi együttműködésben angol és olasz kutatókkal
 • 1996-1997: Kétoldalú román-olasz tudományos együttműködés. Téma: A Vrancea szeizmikus terület lehetséges geokémiai monitorizálása. Partner: Universita degli Studi di Firenze
 • 1997-1998: Royal Society Grant, London (UK). Téma: A Kárpát-medence harmadkorú magmás kőzeteinek petrológiai vizsgálata.
 • 1996-1998: A Pannon Medence Miocén vulkáni tufáinak tanulmányozása. Részben informális, részben OTKA ösztöndíj által finanszírozott kutatás együttműködésben a debreceni MTA-ATOMKI és a budapesti ELGI (Eötvös Loránt Geofizikai Intézet) és MTA-GKI (Geokémiai Kutatóintézet) munkatársaival.
 • 2002-2003: Domus Hungarica Scientiarum et Artium ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia. Téma: A Kárpát-medence neogén vulkánossága geokronológiai adatbázisának az elkészítése. Partner: Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete (ATOMKI), Debrecen
 • 2000-2003: Mantle Dynamic Implications for Tethyan Natural Hazard Mitigation, UNESCO-IUGS (International Union of Geosciences), IGCP 430 (International Geological Correlation Project).
 • 2003-2005: Volcano-basement interaction and related natural hazard, UNESCO-IUGS (International Union of Geosciences), IGCP 430 (International Geological Correlation Project), IGCP 455.

VI. Oktatási tevékenység

a.) A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Környezettudomány Tanszéke (Kolozsvár) keretében jelenleg oktatott tantárgyak az alapképzésben:

 • Talajtan (III. év)
 • Hidrológia-hidrogeológia (III. év)
 • Ásványtan és kőzettan (II. év)
 • Geokémia (III. év)
 • Bevezetés a környezettudományba (részben) (I. év)
 • A beépített környezet monitorizálása (részben) (IV. év)

b.) A BBTE (Kolozsvár) Biológia és Geológia Kar geológia szak keretében oktatott tantárgyak:

 • Általános geológia (alapképzés, I. év)
 • Fázisdiagrammok a petrológiában (magiszteri szak, román nyelven)

c.) A BBTE (Kolozsvár) Környezettudományi Kar, Élet- és Földtudományi Tanszék keretében oktatott tantárgyak az alapképzésben:

 • Belső geodinamika (I. év)
 • Külső geodinamika (I. év)
 • A földkéreg anyagai (III. év)

VII. Szakmai elismerések (jelentős ösztöndíjak, tudományos kitüntetések):

Vendégtanár

 • 1994: Instituto de Geologia, Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), Mexico
 • 2003: Ásványtan Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Budapest
 • 2004: Kőzettan-geokémia Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Budapest
 • 2007: Institut für Isotopengeologie und Mineralische Rohstoffe, ETH (Swiss Federal Institue of Technology) Zürich, Svájc
 • 2007: Faculté des Sciences, Université de Genève, Genf, Svájc

VIII. Tisztségviselés, tagság szakmai egyesületekben, tudományos folyóiratok szerkesztőségében:

Tisztségviselés:

 • Románia nemzeti képviselője (national correspondent) a nemzetközi vulkanológiai szaktársulatnál (IUGG-IAVCEI) (International Union of Geodesy and Geophysics - International Association of Volcanology and Chemistry of Earth Interior)
 • Románia nemzeti képviselője az International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth Interior szervezetben

Tagság:

 • Romániai Földtani Társaság (Societatea Geologică a României)
 • Romániai Ásványtani Társaság (Societatea Mineralogică din România)
 • Romániai Geofizikai Társaság (Societatea Geofizică a României)
 • American Geophysical Union
 • International Quaternary Association, Commission of Tephrochronology
 • Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja

Folyóiratok:

 • 2005-…: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Geologie, szerkesztőbizottsági tag

IX. Egyéb szakmai tevékenységek:

 • 1991-1993: Együttműködés a Román Televízióval vulkanológiai témájú román és magyar nyelvű műsorokban
 • 1996: Volcaniclastic sequences around andesitic stratovolcanoes, IAVCEI (International Association of Volcanology and Chemistry of Earth Interior) által támogatott Workshop szervezése a Keleti Kárpátokban.
 • 2004: Együttműködés a BBC Romania rádióállomással tudománynépszerűsítő műsorokban
 • 2005: Együttműködés a Román Rádió kolozsvári szerkesztőségével tudománynépszerűsítő műsorokban

X. Nyelvismeret:

 • magyar – anyanyelv
 • román – felsőfok
 • angol – középfok
 • spanyol – középfok